כנס לצפיה

השראה

הרבי מליובאוויטש, הוא מחלוצי הפצת היהדות בטכנולוגיה המתפתחת. הרבי הורה לשומעי לקחו לנצל כל פיתוח טכנולוגי לצרכי היהדות והפצתה ואף לימד שזוהי הסיבה לשמה באו הפיתוחים לעולם. אמונתו העזה של הרבי ותעוזתו, הם המהווים בעבורנו את ההשראה מכוחה אנו פועלים.