כנס לצפיה

איך מדליקים נרות שבת?

הכל מצוות

הדלקת נרות שבת:

באמצעות הטאבלט בודקת הילה את זמן כניסת השבת, יעלי נפרדת מהאינטרנט וריח הדגים שמתבשלים בסיר פותח את החושים לקראת השבת המתקרבת.
הילה ויעלי מתקרבות אט אט של השולחן עליו ערוכים נרות השבת. יחד, הן מדליקות ומאירות את הבית באור נפלא, אור של קדושה, של טהרה ושל שבת המלכה.
ברכת ההדלקה הנאמרת ברצינות מבשרת שהנה באה השבת הקדושה. אבא עודד ושני בניו יוצאים מיד אל בית הכנסת לתפילת המנחה.
לצופָה מהצד, הבית המצוחצח ובעיקר טקס ההדלקה המרשים, מעבירים את תחושת אווירת השבת לתוך המחשב הביתי או הנייד, וכמעט שגורמים לה לחשוב ששבת תיכף נכנסת…
בדרך כלל התגובה תהיה: "זה כל כך נפלא! גם אני רוצה לאמץ מצווה מאירה זו ביום שישי הקרוב"…
הקודם

איך עושים קידוש?

הבא

איך מניחים תפילין?
כנס לצפיה

איך עושים קידוש?

קידוש: אחוזים גבוהים מאוד מיהודי העולם, מקדשים על היין ביום שישי בלילה....

6 בJuly 2014